davinci-d2-gallery_640

Kleurcorrectie met DaVinci Resolve Lite deel 2

Redactie How to Software

In het eerste deel van zijn workshop over kleurcorrectie liet Rinie Hooijer zien hoe u in DaVinci Resolve Lite een project opzet en videobestanden importeert. Nu is het tijd voor de volgende stappen: het editen van de clips en het openen van het indrukwekkende tabblad Color.

Na het importeren staan uw videobestanden gereed in de Media Pool. 01 Klik onder in dit scherm op het tabblad Conform. Links bovenin staat het venster Timelines. Dit venster toont de tijdlijnen waarmee u werkt. 02 Standaard is altijd de Master Timeline aanwezig, waarop alle clips uit de Media Pool staan. Deze tijdlijn is niet te bewerken.

davinci-d2-tabblad-conform

01 Op het tabblad Conform kunt u uw montage samenstellen en bewerken (klik op de afbeelding om te vergroten).

davinci-d2-master-timeline

02 De Master Timeline bevat alle clips uit de Media Pool en is niet te bewerken (klik op de afbeelding om te vergroten).

03 Maak een nieuwe tijdlijn aan door in het venster Timelines met de rechtermuisknop op de Master Timeline te klikken en kies de optie Create New Timeline. Geef bij Timeline Name een duidelijke naam op. Klikt u nu meteen op Create New Timeline, dan wordt er een kopie gemaakt van de Master Timeline, dus met alle clips uit de Media Pool. Wilt u liever starten met een lege tijdlijn, dan plaatst u eerst een vinkje bij Empty Timeline.

davinci-d2-nieuwe-tijdlijn

03 U kunt net zoveel tijdlijnen aanmaken als u wenst (klik op de afbeelding om te vergroten).

Editing
Zodra u klikt op een clip in de Media Pool, wordt de video getoond in de linkermonitor. Het bedieningspaneel onder deze monitor kunt u gebruiken om de video af te spelen. U kunt de video ook starten en stoppen door op de spatiebalk te klikken. Wilt u een specifiek gedeelte uit de video clip markeren, dan drukt u op de i-toets om een beginpunt te plaatsen en op de o-toets om een uitpunt op te geven. U kunt het geselecteerde deel daarna met de muis naar de tijdlijn verslepen. Het is ook mogelijk om clips direct vanuit de Media

davinci-d2-tijdlijn-editing

04 Met de knoppen boven de tijdlijn kunt u de clips op verschillende manieren trimmen (klik op de afbeelding om te vergroten).

Pool met de muis op de tijdlijn te plaatsen. 04 De clips zijn op verschillende manieren te trimmen, via de knoppen direct boven de tijdlijn. Zo is het mogelijk om slip, rolling en slide edits te maken en kunt u clips splitsen en van markers en flags voorzien. U kunt meerdere sporen toevoegen en clips eenvoudig op de tijdlijn verplaatsen door ze met de muis te verslepen. Rechtsonder staan de knoppen om de tijdlijn in hoogte en breedte te schalen.

Tabblad Color
05 Als u uw montage hebt opgezet, schakelt u onder in het venster over naar het tabblad Color. Om vertrouwd te raken met dit tabblad en zijn vele functies, is het raadzaam eerst goed bekend te raken met de verschillende vensters voordat u met het corrigeren van de video begint.

davinci-d2-tabblad-color

05 Het tabblad Color ziet er indrukwekkend uit  (klik op de afbeelding om te vergroten).

06 In het midden van het scherm staat de tijdlijn van uw montage. Hierop worden de eerste frames van elke clip weergegeven. Boven deze frames loopt een smalle balk met een cursorlijn. Door op de thumbnail van een clip te klikken, verspringt de cursorlijn en wordt de clip getoond in de monitor linksboven. U kunt de video afspelen via de play-knop onder de monitor of via de spatiebalk.

davinci-d2-tijdlijn-color

06 De clips van uw montage worden in het midden van het venster weergegeven op een tijdlijn (klik op de afbeelding om te vergroten).

Op de thumbnails zijn eerder geplaatste flags, in verschillende kleuren, nog steeds zichtbaar. U kunt de flags gebruiken om clips te ordenen voor speciale taken die u wilt verrichten. 07 Flags zijn alsnog te plaatsen door met de rechtermuisknop op een clip te klikken en onder de optie Flags een vlaggetje te selecteren.

davinci-d2-flags

07 Met verschillend gekleurde flags kunt u videoclips markeren voor speciale bewerkingen (klik op de afbeelding om te vergroten).

Gallery
Rechts van de monitor staat het venster Gallery. Dit venster gebruikt u om een stilstaand frame van de video of een foto in op te slaan, dat kan dienen als referentie voor de correcties die u gaat uitvoeren.

08 Klikt u maar eens met de rechtermuisknop in de monitor en kies uit het menu de optie Grab Still. Er wordt nu een referentieframe in

davinci-d2-gallery

08 De Gallery bevat referentieframes van originele beelden en/of kleurcorrecties die u al hebt gemaakt (klik op de afbeelding om te vergroten).

de Gallery geplaatst. Pas vervolgens de belichting van hetzelfde videofragment aan door onder het kleurwiel Gamma het horizontale draaiwiel met ingedrukte linkermuisknop naar rechts te bewegen. Het beeld wordt lichter. Om dit nu met het referentieframe te vergelijken, klikt u met de rechtermuisknop op de still in de Gallery en kiest u Switch Wipe Mode. Verplaats de muisaanwijzer naar de linker- of rechterrand van de monitor en druk dan de linkermuisknop in. De aanwijzer verandert in een dubbele streep en u kunt, nog steeds met ingedrukte muisknop, het beeld naar links of rechts bewegen. Het referentieframe verschijnt nu. Is dat niet het geval, dan klikt u met de rechtermuisknop op de still in de Gallery en kiest u Play Still.

U kunt referentieframes maken van originele beelden, maar ook van kleurgecorrigeerde. Met andere woorden, eenmaal gemaakte correcties kunt u eenvoudig toekennen aan andere videoclips. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u verderop in deze workshop.

Nodes
Rechts van de Gallery staat het venster Nodes. Een node kunt u zien als een schil die over de videoclip heen ligt en waaraan een bepaalde correctie is toegekend. U kunt meerdere nodes aan een clip toekennen, wat het eenvoudiger maakt om correcties te herstellen naar een eerdere fase.

davinci-d2-nodes

09 Elke correctie kan aan een aparte node worden toegekend. Dit maakt het eenvoudiger om correcties te herstellen (klik op de afbeelding om te vergroten).

09 Klikt u maar eens op de eerste clip en daarna op de toetsencombinatie Alt+S. In het venster Nodes verschijnt nu een tweede thumbnail. Pak in het midden van het kleurwiel Gamma het kleine cirkeltje beet met de muis en verschuif het met ingedrukte linkermuisknop naar de rand van het wiel. U ziet dat de kleur van de clip verandert. Maak een nieuwe node met Alt+S of door in het menu onder Nodes de optie Add Serial Nodes te selecteren.

Dubbelklik op de tweede thumbnail en schakel hem uit met de toetsencombinatie Ctrl+D of door in het Nodes-menu op Enable/Disable Current Node te klikken. Dubbelklik op de derde node om hem te activeren. Pas de belichting van de clip aan door een van de horizontale draaiwielen onder de kleurwielen Lift, Gamma of Gain naar links of naar rechts te bewegen. De helderheid van de clip wordt aangepast en een weergave daarvan ziet u in de thumbnail van de derde node. Schakel de tweede node weer in door erop te dubbelklikken en daarna op Ctrl+D te drukken.

Als u alle nodes tegelijkertijd wilt uitschakelen om het origineel te bekijken, dan gebruikt u de toetsencombinatie Alt+D. Ten slotte is het ook nog mogelijk om de volgorde van de nodes te veranderen. Daarvoor moet u eerst de connectielijnen tussen de gele bolletje verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor Delete Link. Daarna plaatst u de nodes in de juiste volgorde en gebruikt u de linkermuisknop om nieuwe verbindingen tussen de bolletjes te maken.

Helderheid corrigeren
Links onderin staat het venster Color Wheels. Dit venster bevat de gereedschappen om de kleuren in het beeld te veranderen, de helderheid aan te passen of de kleurverzadiging te regelen.

In dit deel richten we ons op het corrigeren van de helderheid. Daarvoor gebruikt u de horizontale draaiwielen onder de kleurwielen. Met het wiel onder Lift beïnvloedt u de donkere pixels in het beeld, met het wiel onder Gamma de middenwaarden en met het wiel onder Gain de lichtere pixels.

Als u de volgende oefening exact mee wilt doen, kunt u van blackmagicdesign.com onder Support, Demo and Tutorial Video Clips de oefenvideo’s Main Street en Harbor downloaden. Beide video’s zijn nogal flat geschoten en moeten dus op helderheid worden gecorrigeerd.

davinci-d2-waveform

10 De Waveform-monitor helpt u bij het corrigeren van de helderheid en het contrast.

Klik in de tijdlijn op de clip met de straat en hij verschijnt in de monitor. De clip ziet er flets uit, en er is weinig contrast. 10 Om de helderheid en het contrast te herstellen gebruiken we de waveform als hulpmiddel. Open het venster Scopes door onder View/Video Scopes op On/Off te klikken.

De Waveform-monitor kent een schaal van 0 tot 1023 bij 10-bit kleuren en van 0 tot 255 bij 8-bit kleuren. De nullijn representeert zwart, de bovenste lijn wit. Zoals u op afbeelding 10 kunt zien, beschikt de clip van de straat niet over donker delen; de waveform begint pas bij een waarde van ongeveer 138. U moet dit dus herstellen.

De donkere delen van een clip beïnvloedt u in de kolom Lift. Beweeg het horizontale draaiwiel met de muis naar links totdat de pieken van de waveform de nullijn aanraken. Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+D om de (eerste) node met deze correctie tijdelijk uit te schakelen en zie het verschil. Schakel de node weer in met Ctrl+D.

11 In het begin is het handig om het zonesysteem van fotograaf Ansel Adams te gebruiken om te bepalen waar de top van de waveform

davinci-d2-zone-system

11 Het zonesysteem van Ansel Adams is een handreiking bij het optimaliseren van het contrast (klik op de afbeelding om te vergroten).

moet komen te liggen. Dit systeem geeft u een handreiking om het contrast te optimaliseren. Onder punt 8 op deze schaal staat bijvoorbeeld dat een witte muur in zonlicht ongeveer hierop moet uitkomen.

In de clip van de straat ziet u uiterst links een muur die verlicht wordt door de zon. In afbeelding 10 wordt die muur ook uiterst links weergegeven. De piek ervan ligt rond de 768 en kan dus iets worden verhoogd. De highlights kunt u aanpassen met het horizontale draaiwiel onder Gain. Beweeg dit wiel met de muis naar rechts om de piek in de waveform iets te verhogen. 12 U hebt de helderheid en het contrast van deze oefenclip nu gecorrigeerd.

Maak een referentieframe door met de rechtermuisknop in de monitor te klikken en te kiezen voor Grab Still. Schakel de node uit met Ctrl+D. Klik met de rechtermuisknop op de still in de Gallery, selecteer Play Still en vergelijk het origineel met het resultaat.

davinci-d2-correctie-straat

12 De gecorrigeerde clip van de straat heeft nu meer contrast (klik op de afbeelding om te vergroten).

Memories
Klik in het menu op View/Show Reference Wipe om weer terug te keren naar het volledige scherm en schakel de node in met Ctrl+D. Er zijn nu twee manieren om deze correctie snel toe te kennen aan een andere clip. Werkt u het liefst met de muis, dan klikt u eerst op de tweede oefenvideo, die van de haven, en drukt u met de middelste muisknop op de still in de Gallery. Er wordt automatisch een node toegevoegd met de correctie van de straat.

davinci-d2-memories

13 Door correcties in het geheugen op te slaan, kunt u ze later snel hergebruiken.

13 Werkt u liever met het toetsenbord, dan kent u de correctie eerst toe aan het geheugen. U kunt daar in totaal acht correcties opslaan. U bewaart een correctie door op de Alt-toets te drukken in combinatie met de cijfers 1 tot en met 8. Sla de correctie op door op Alt+1 te drukken. De correctie verschijnt in de Gallery onder A. Klik nu op de clip van de haven en druk op Ctrl+1 om de correctie aan de clip toe te wijzen.

Deze correctie is bijna goed, maar nog niet helemaal. Gebruik het horizontale draaiwiel onder Lift om de pieken van de waveform wederom uit te lijnen op de nullijn. Gebruik vervolgens het draaiwiel onder Gain om de pieken rond de 800 te krijgen. U hebt nu beide clips gecorrigeerd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Check Also
André Kuipers: Besmet met het virus; zijn film- en foto-ervaringen
Dankzij de vele automaten in een video- en fotocamera kan er eigenlijk niet veel misgaan. ...