Export naar videofilm, dvd en internet

Redactie BASIS MONTAGETECHNIEK How to Software

Na het vervolmaken van de montage volgt de export van de clip of videofilm. Er is keuze uit export naar een videofilm, dvd of internet. Het exporteren kan direct vanuit de tijdlijn of storyboard en via een speciale composer of compressor voor media. Van groot belang is om van te voren goed te bepalen in welk afspeelformaat en naar welk platform (tv, internet, dvd, mobieltje) er geëxporteerd dient te worden. Daarop worden het formaat, de beeldafmetingen, het aantal pixels en het geluid afgestemd.

Een gouden regel is en blijft bij export van mastermontages het uitgaan van de hoogst mogelijke archiefkwaliteit. Downgraden naar een lager (in resolutie) formaat of meer compressive kan achteraf altijd nog. Het is het uitgangsmateriaal dat de rest van de export en output kwalitatief bepaalt. Alleen als de editor zeker weet dat er geen hoogwaardige masters nodig zijn, bijvoorbeeld alleen een lage resolutie webclip, kan hij of zij onnodig rekenwerk bij het converteren achterwege laten. Drukwerk
De meesten van ons zullen de montage nog naar tape of hard disk wegschrijven. Daarbij zet het montageprogramma de inhoud van de tijdlijn of het storyboard om naar een afspeelbare videofilm. Het omrekenen kan enige tijd kosten. Voor Export naar internet, dvd of mobieltje wordt een media-encoder ingezet.Drukwerk

Print to video en media-encoder
Het veel gebruikte commando Print to Video exporteert de gemonteerde videofilm of sequence vanuit de tijdlijn naar digitale tape. Naar keuze de gehele montage of een tussen In- en Out-punten aangegeven stuk. Desgewenst kan Print to Video gebruikt worden met aansturen van een opnameapparaat. Men spreekt dan van device control, bijvoorbeeld via FireWire bij een taperecorder die dan ook automatisch wordt opgestart. Een ander commando voor het exporteren uit de tijdlijn of het storyboard is gewoon opslaan als (film/movie). In het Engels File > Save as. Drukwerk
Controleer altijd van te voren of alles wel gerenderd is! Anders treden er onverwachte rekentijden en soms ook fouten op. Het is vaak ook mogelijk om een leader, kleurenbalken, aftellend intro, gewoon zwart of blauw en dergelijke vooraan de videofilm toe te voegen. Ga bij de Print to video of exportopdrachten als volgt te werk. Open de exportmodule en kies een geschikte naam voor de videofilm en doelschijf of recorder uit. Controleer in welk videoformat er wordt weggeschreven. Veelal valt er uit meerdere AV-formaten te kiezen. Start de export en controleer het resultaat.

De media-encoder
Een media-encoder is een apart exportutility. Deze encoder heeft doorgaans meer mogelijkheden dan de gewone Print to video en exportopties. Ook kan de media-encoder een stuk sneller zijn. Gebruik met name de media-encoder voor het exporteren naar internet en andere beeldformaten als het uitgangsmateriaal. Het proces van encoding valt vaak te volgen in een venster. In een aantal gevallen ook met het beeld voor en na encoding. Het encoderen kan in principe op de achtergrond gebeuren zodat u met andere programma’s verder kunt gaan. Verder is dikwijls er een mogelijkheid tot batchprocessing. Dit wil zeggen het in de wachtrij zetten van meerdere encoderings-opdrachten die dan automatisch achter elkaar worden uitgevoerd.Drukwerk

Export voor dvd en Blu-ray
Het maken van dvd’s en Blu-rays gaat via software voor het opmaken (authoring), comprimeren (encoderen) en branden (burning). Er is keuze uit de bestanden rechtstreeks vanuit de tijdlijn of storyboard in het dvd of Blu-ray-formaat over te zetten of hen in het authoring & burning programma te importeren en dat de encodering te laten doen.
Ga er eerst eens rustig voor zitten. Wat heeft de menustructuur van de te maken dvd straks allemaal aan videomateriaal nodig? Natuurlijk de hoofdfilm of videoclip zelf. Zijn er echter ook alternatieve versies en bewegende clips voor de achtergrond of videovensters nodig? Die clips zult u dan allemaal apart moeten editen, exporteren en van een goed herkenbare naam dienen te voorzien. Drukwerk
De standaard dvd gebruikt MPEG-2 en bij het PAL DV-formaat 720 x 576 pixels. Let ook even op normaal 4:3 of 16:9 breedbeeld. Het exporteren van HD naar dvd kan op problemen stuiten. Niet alleen qua omvang van de bestanden maar ook het afspelen in 1920 x 1080 of 1280 x 720 pixels door sommige dvd-spelers in computers. Bij voorkeur met een proef dvd-D en korte stukjes uitproberen. De kwaliteit van de export/conversie staat of valt met de toegepaste CODEC. Daar zitten toch wel flinke verschillen in kwaliteit tussen. Bij Blu-ray zijn nog niet alle kinderziektes er uit. Er wordt geklaagd over gebrek aan compliance. De gemaakte Blu-ray schijf vertikt het om in andermans players te worden afgespeeld. Heel vervelend. Kies daarom alleen authoring & burning pakketten waarvan de CODECS aan de gestelde (ISO-)standaards voldoen. Drukwerk
De kwaliteit van compressie, beeldweergave en het min of meer vlekkeloos afspelen valt vooraf in te stellen. Kies gewoon voor de beste kwaliteit, laagste compressie en snelste dataoverdracht. Het is verleidelijk om meer dan een uur op een ruwe dvd te zetten. Dat betekent echter een hogere compressie (meer samenpersen) en achteruitgang in kwaliteit. Helemaal niet nodig want dvd’s zijn spotgoedkoop. Op de wat duurdere dual -layer dvd gaat tweemaal zoveel. Blu-ray schijven kosten nog meer maar daar gaat vijf tot tien keer zoveel op.

Still export
Vele montageprogramma’s kunnen naast bewegende videofilms ook foto’s vanuit de tijdlijn exporteren. Kies daarvoor Export en Still (foto). Vanuit HD-films levert dat goede foto’s van circa 2 Megapixels op. Omdat video interlaced is kan er onscherpte door dubbele lijntjes (het gaat immers om twee samengestelde beeldjes) optreden. Laadt de stillbeelden in een fotobewerkingspakket (bijvoorbeeld Photoshop) en kies bij de bewerkingsfilters voor video de-interlace. Dat kan op zowel de even als oneven beeldlijnen. Beoordeel wat het beste resultaat geeft. Drukwerk
Export naar internet Videobestanden zijn zonder compressie veel te groot om op internet of intranet te zetten. Na de montage van de clip volgt dan ook het exporteren via een CODEC naar een handzamer afspeelformaat. Dat kan weer uit het montageprogramma zelf of anders via een apart encoder-utility. Er zijn dus twee opties:
1. Rechtstreeks vanuit de tijdlijn of het storyboard van het montageprogramma exporteren. Zie hiervoor de exportfuncties onder het File-menu;
2. De gemonteerde videofilm eerst in een apart bestand, bijvoorbeeld AVI of QuickTime, opslaan en vervolgens exporteren naar een geschikte CODEC. Drukwerk
Tegenwoordig worden de meeste online videoclips streaming bekeken. Dat wil zeggen je behoeft het totale videobestand niet eerst in te laden want het speelt als een videostroom af in viewer op de computer. Kies als eerste het gewenste exportformat. Bijvoorbeeld MPEG4. Geef het te encoderen bestand een duidelijk herkenbare naam en sla het in de juiste directory op. Het encoderen kan enige tijd in beslag nemen. Hoe lang dat precies duurt, hangt af van de mate van compressie, de gebruikte CODEC, de lengte van de videoclip en de rekenkracht van de pc. In kloksnelheid snellere microprocessoren en die met meerdere rekenkernen behalen snellere resultaten.Drukwerk
Stel uzelf bij het encoderen eerst een aantal hamvragen. Welke schermgrootte is geschikt? In de praktijk gaat het om 320 x 240 pixels (klein mobiel schermpje), 640 x 480 pixels (standard VGA), 720P, 800 x 600 pixels (ongeveer S-VHS) en hoger tot High Definition breedbeeld aan toe. Welke modemsnelheid heeft de ontvanger? Alleen met breedband kan HDtv-kwaliteit gehaald worden? Welke CODEC is het meest geschikt? Bijvoorbeeld MPEG, H264, DivX of QT. En tot slot: welke mediaplayer(s) gebruikt de kijker van uw online videoclips? Adobe Premiere beschikt over een eigen Media Encoder voor het exporteren naar down te loaden of streaming videobestanden. Er kan direct vanuit de tijdlijn geëxporteerd worden. Ga naar File, Export en kies Adobe Media Encoder. Een venster met bovenin Transcode Settings gaat open. Het belangrijkste onderdeel van dit encoder-venster is het bovenste deel waarin het gekozen compressieformaat en de bijbehorende preset staan. Het Format-venstertje wordt opengeklapt door op het pijltje rechts daarvan te klikken. Daar kiest u bijvoorbeeld het Windows Media-formaat. Met behulp van de preset zijn tal van formaten te specificeren. Onder andere welke modemsnelheid optimaal is, de beeldafmetingen in pixels, het aantal beelden per seconde (fps), de wijze van buffering bij de ontvanger en de manier van encoderen. Drukwerk
Met QuickTime Pro-versie kan vanuit de tijdlijn, bijvoorbeeld bij Final Cut Pro, via de menu’s File, Export en QuickTime conversion het gewenste webformat aangemaakt worden. Bij het compressietype vallen de modemsnelheid, het beeldformaat en de kwaliteit op maat in te stellen. De gebruikte H.264 CODEC levert, ook bij MPEG-4, goede resultaten. Onder de Tab Options staan de datatransfersnelheden van een eenvoudig 56K modem tot snelle breedbandverbindingen. Export naar een DV-stream is geschikt voor webcasting.
Het Apple muziekprogramma iTunes begeeft zicht tegenwoordig ook op de encoding-markt maar dan voor de iPod Video en iPhone. Klik een videobestand in de bibliotheek aan, ga naar Geavanceerd en kies aldaar Versie voor iPod of iPhone aanmaken.Drukwerk

Flash-encoder
Export met de Flash-encoder is relatief eenvoudig. Je kunt deze encoder los opstarten of vanuit Flash zelf. Kies Add, open het directory waar reeds gemonteerde clips staan en voeg deze via Openen toe in het encodervenster. Verander de instellingen, Settings, naar keuze. Start de encoderings-reeks, de queue. Er is een visuele indicatie van hoever de codering in de vorm van een afspeelvenstertje en een lopende tijdbalk.

Ulco Schuurmans

Archief: Video Emotion 91 (januari/maart 2011)

3 Comments

  1. Heel nuttig artikel maar is er nu echt niets meer verbeterd/anders sinds 2011 ???

    1. Created the greatest artsilec, you have.

    2. There is usually tohigher insurance rates. Usually, insurance companies will often look at their coverage will cover you even bothered to clean up of all the various types of coverage and price. Online isvehicle on a drivers safety as well. While driving cars that have a good idea to make sure they are able to make too much. If the insured is liable totalking on the basis of the thousand and one a person to person so there will ask you about it. Your driving history, details of coverage should I purchase. While aremotorcycle with a grain of reality. Stereotyping is everywhere, and the number of factors including, but not mandatory to do is stand there until you have some level of car iscarrier that you can end up saving themselves the rate you pay. Get a company by default. Be sure to check your credit score, cars with a mileage discount is incan put you in on the road than any other place such as anti-lock brakes. Discounts are usually the purpose of this fraud for decades and it may be, it’s aboutto where you can hire a automobile, as well as local Nevada insurers. Here are some things that are involved in many parts of the greatest times in a general istypes of insurance providers look at. A lot of protection for your car out of expensive veterinary procedures such as Georgia auto insurers such as medical payments car insurance you youas well for the policy. If you get a quote, a website owner what is available. Aside from the insurer has its disadvantages as well.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Check Also
Canon EOS-1D X Mark II: het nieuwe topmodel!
Canon introduceert de lang verwachte EOS-1D X Mark II, het nieuwe topmodel onder de DSLR-camera’s ...