Videofilmen met de digitale fotocamera (deel 5): Monteren

Redactie How to Video opnames VIDEOFILMEN MET DE DIGITALE FOTOCAMERA

Het monteren maakt de met de digitale fotocamera opgenomen videofilms pas echt af. Haal de verkeerde shots er uit, zet de goede opnamen in een logische volgorde achter elkaar, corrigeer op kleur en geluid, pas effecten toe en exporteer de montage naar een afspeelbaar bestand. Hoewel er in de meeste digitale fotocamera’s ook rudimentair te monteren valt heeft het gebruik van een echt montagepakket de voorkeur.

Bij de meeste videofilmende digitale fotocamera’s wordt wel een stukje software voor het bekijken en beperkt editen van de geschoten videofilmpjes geleverd. Maar pas bij een NLE-pakket gaat Hollywood open. Alle bewerkingsopties voor beeld en geluid zijn beschikbaar, plus een volledige trukendoos. En vooral daar is het bij het videofilmen met de DSLR of systeemcamera om te doen. Inmiddels worden er al complete afleveringen van tv-series, speelfilms en commercials aldus opgenomen en gemonteerd.8

In de camera zelf
Is het videofilmpje eenmaal opgenomen, dan valt dit als een AV-bestand te bewerken. Nodig is een stukje montagesoftware dat de opgenomen bestanden kan bewerken (het editen). De meeste videofilmende digitale fotocamera’s bieden daarvoor wel eigen software of een compatibel pakket van een andere leverancier. Daaronder zit bij uw model ook vast wel een viewer/browser en een rudimentair bewerkingsprogramma. Met de viewer zijn de videoclips af te spelen (playback). De browser spoort hen in hun mappen op. Met de editor wordt in een venster getrimd en geknipt.
Van groot belang is de exportfunctie van deze eigen camerasoftware. De videoclips kunnen daarmee omgezet worden tot zelfstandig af te spelen videofilmpjes of tot bestanden die in een NLE-pakket te verwerken zijn. Download altijd de meeste recente versie van de eigen camerasoftware. Dat verhoogt de compatibiliteit met andere programma’s.
Meestal biedt de in de videofilmende fotocamera voor handen zijnde editfuncties slechts beperkte mogelijkheden. De belangrijkste editfuncties in deze zijn:
• De videoclips aan het begin en einde bijsnijden (trimmen).
• Op de gewenste plaats doorknippen. Er ontstaan twee of meer filmpjes uit één opgenomen videoclip.
• Het in een bepaalde afspeelvolgorde plaatsen van verschillende videoclips.
In enkele gevallen kunnen er ook geluid, overgangen, effecten en zelfs titels aan toegevoegd worden. Zie voor de geboden mogelijkheden de gebruiksaanwijzing van de camera en bij het mobieltje de desbetreffende app. De Apple iPhone heeft als app het uitgebreidere iMovie als montageprogramma.7

Importeren naar een NLE-suite
De beste montagemogelijkheden voor met de digitale fotocamera opgenomen videofilms biedt een zogenaamde montagesuite. Deze suite bestaat uit editingsoftware voor het snijden, knippen en plakken (de NLE-module). Software voor het bewerken van het geluid, een titelgenerator, animatieprogramma en een module voor het opmaken en branden van een dvd of Blu-ray.
Om met de digitale fotocamera gemaakte videoclips in NLE-software te kunnen werken, zullen deze bestanden eerst geïmporteerd moeten worden. Dat kan rechtstreeks als het bestandstype uitwisselbaar is en anders is omzetting nodig. Men spreekt over de conversie van het ene type naar het andere. Sluit hiervoor de camera met een USB-kabel op de computer aan of gebruik een kaartlezer. Het importprogramma laat de opgenomen bestanden in de camera zelf of op de ingestoken geheugenkaart zien. Via een viewer zijn de bestanden van te voren te bekijken en ook eenvoudig (kop en staart) bij te snijden. Geef vervolgens aan welke bestanden er in de NLE-software geïmporteerd dienen te worden.
Steeds meer montageprogramma’s beschikken al standaard over een log & transfer module voor het binnenhalen van videobestanden gemaakt door digitale fotocamera’s. Omdat echter niet elk NLE-pakket hierover beschikt en er voortdurend nieuwe cameramodellen op de markt komen worden er plug-ins gebruikt. Een plug-in is een kleine programmamodule die naadloos in een groter programma (hier het NLE-pakket) gestoken kan worden en daarin opgeroepen kan worden. Met een functie zoals Log and transfer of een importmenu kan de plug-in voor import worden opgeroepen.

Monteren in het kort
Het monteren op de Windows pc of Apple computer lijkt veel op het werken met een tekstverwerker. Alleen knipt, plakt, kort in, verplaatst of verwijdert u nu geen tekst maar beeld en geluid. De werkwijze bij editen op de computer komt simpelweg neer op het inladen (file transfer) van de video en andere benodigde bestanden (audio, plaatjes), het bijsnijden van deze onderdelen, het plaatsen in een logische verhaalvolgorde, het toevoegen van titels, eventuele effecten en/of filters en een soundtrack.5
Er is keuze uit eenvoudige software zoals Magix, Pinnacle Studio, Apple iMovie, Ulead VideoStudio of Roxio Videowave en (semi)professionele software zoals Premiere Pro, Avid Media Composer, Sony Vegas Pro en Apple Final Cut Pro. Welk programma er gekozen wordt hangt sterk af van het beoogde doel en mogelijkheden in combinatie met de kennis en ervaring van de videomaker. Een belangrijk onderscheid bij het editen vormt het:
• Werken met een soort storyboard. U plaats de clips als blokjes met elk zijn eigen plaatje in de juiste volgorde achter elkaar. Snel te leren maar beperkt in de mogelijkheden;
• Werken met een tijdlijn. Deze opzet werkt met meerdere video-, geluids en titelsporen die u boven elkaar zet. Een tijdlijn is een venster dat is opgebouwd uit van links naar rechts lopende sporen met daarboven (of onder) een tijdsindicatie. U heeft sporen voor video en audio. Het bouwen van een videofilm in de tijdlijn is relatief eenvoudig: sleep met de muis de clips naar de juiste plaats (volgorde) in de tijdlijn. Snijdt hen op maat (in een trimvenster of uitrekken/induwen) met de muis. Breng titels boven en overgangen of effecten tussen de videoclips aan. Zorg dat de clips goed aansluiten. Plaats zo nodig achtergrondmuziek of commentaar op de audio-sporen onder de videotracks. Dit type montagepakket biedt de meeste mogelijkheden.3
Het bijsnijden of trimmen komt simpelweg neer op het plaatsen van de in-punten en uit-punten, de zogenaamde I- en O-points, die het startpunt, het eindpunt en de totale duur van de videoclip definiëren. Dit trimmen verricht de editor doorgaans in een trimvenster of met de muiscursor (editing tool) in de tijdlijn. Een aantal NLE-pakketten biedt een nauwkeurig trimvenster om de beeldlas tot op het frame tussen twee opeenvolgende clips te plaatsen.
Behalve het pijlvormige edit-tool kan in de tijdlijn dikwijls ook nog een schaar of een scheermes worden toegepast. Dat is met name een geschikte trimmethode als u grote brokken bronmateriaal tegelijk inlaadt en vervolgens in de tijdlijn plaatst. Met het razor-tool zijn daar dan gemakkelijk stukken uit weg te snijden om de resterende digitale footage (= clipmateriaal) vervolgens netjes met het edit-tool tegen elkaar aan de schuiven of elders in de montage te plaatsen.
Andere belangrijke softwarefuncties van de montagesuite zijn de correcties (kleur, helderheid, geluid), het aanbrengen van titels en effecten plus de export (videobestand, dvd/Blu-ray, internet/YouTube en voor de mobiele telefoon. U bewaart uw montages als een project binnen de software en kunt deze achteraf nog wijzigen of aanpassen.2

Geluid monteren
Net als bij de videobeelden kan het opgenomen geluid geknipt en geplakt worden. Dit kan tot op het frame nauwkeurig. Omdat bij het videofilmen met een digitale fotocamera het geluid ten gevolge van een middelmatige microfoon en beperkte interne bewerking kan tegenvallen wordt er nogal eens een fieldrecorder voor audio ingezet. Deze ‘veldopnemer’ registreert een veel hogere kwaliteit aan geluid en er zijn ook nog eens extra microfoons of de zaal installatie op aan te sluiten. Maar hoe krijg je dit veldgeluid nu synchroon met het camcordergeluid? Of nog liever vervang het door de camera opgenomen geluid door de veel betere tracks van de fieldrecorder. Dat kan de software Dual-Eyes even voor u fixen.
De DualEyes is bedoeld voor Windows en Apple Mac en de daaronder draaiende NLE-suites inclusief Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, en Sony Vegas Pro. Het pakket gebruikt dezelfde geavanceerde automatische synchronisatietechnologie als PluralEyes voor het stroomlijnen van de anders stroperige en tijdconsumerende synchroniseren dual-system recordings met de corresponderende videobeelden. Geschikt voor eenvoudig tot high-end montagesettings. DualEyes herkent de scratch-audio uit de cameraopnamen en vervangt deze geheel automatisch door de veel hogere kwaliteit geluid van de fieldrecorder. In de meeste gevallen verloopt dat vlekkeloos.

Ulco Schuurmans

Archief: Video Emotion 94 (augustus/september 2011)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check Also
Middernacht Klassiek
Als hofleverancier van televisieprogramma’s voor de E.O. in de jaren ‘90, werd ik uitgenodigd voor ...