box camtasia studio 8

Workshop Camtasia Screencapture – Deel 2

Redactie How to Software

Camtasia Studio biedt tal van opties om de vastgelegde schermopnamen te bewerken. In het tweede en laatste deel van deze workshop behandelen we de belangrijkste stappen die u moet zetten om uw tutorial na het opnemen helemaal áf te maken.

Bent u geïnteresseerd in deel 1? Dat vindt u hier.

De schermopnamen die u hebt gemaakt, worden als .camrec-files automatisch toegevoegd aan de Clip Bin. In de Clip Bin verzamelt u alle bestanden die u wilt gebruiken om uw tutorial te maken. U kunt extra bestanden importeren door met de rechtermuisknop in de Clip Bin te klikken en te kiezen voor Import media. Voor video worden de volgende bestandsformaten ondersteund: avi, mp4, mov, swf, wmv en mpg. Let er bij het importeren op dat u niet te veel bestanden tegelijk importeert, want er is geen optie om deze bestanden te ordenen in (sub)mappen.
U kunt een clip vanuit de Clip Bin naar de tijdlijn slepen en vervolgens op elk vrij gedeelte van elk spoor plaatsen. Positioneert u de nieuwe clip tussen twee andere clips, dan worden alle clips rechts van die positie automatisch opgeschoven. Het is niet mogelijk om een clip in te voegen op de plek van een andere clip. U zult de clip die er al staat dan eerst moeten splitsen door op de S-toets te drukken. Omdat u de clip niet kunt plaatsen als er geen ruimte is, moet u eerst een of meerdere clips opschuiven. Dit doet u door de Shift-toets in te drukken en daarna alle clips in één keer op te schuiven.

Alle clips op de tijdlijn worden weergeven op het canvas. In deze monitor kunt u beelden vergroot weergeven, beelden croppen, beelden schalen, beelden fullscreen weergeven en de Editing Dimensions bepalen. De knop linksboven in de monitor geeft de Editing Dimensions aan waarmee u werkt. Klikt u op die knop, dan kunt u alsnog een andere Editing Dimension kiezen. Kiest u voor een resolutie die lager is dan die van de clip op de tijdlijn, dan wordt het gedeelte dat buiten het beeld valt op het canvas licht doorschijnend weergegeven. Onderdelen die op het canvas staan kunt u met de muis vastpakken en verschuiven. Het deel dat helder is, zal in de uiteindelijke video worden getoond.

Werken met clips op de tijdlijn

camtasia-studio-sporenClips op de tijdlijn kunt u verplaatsen, splitsen, inkorten, (de)groeperen en verwijderen. U selecteert een clip door erop te klikken. De kleur wordt dan donkerblauw. Meerdere clips selecteert u door er met de muis een kader omheen te trekken. U selecteert alle clips met Ctrl+a. Alle clips op één spoor selecteert u door met de rechtermuisknop op de tracknaam te klikken en te kiezen voor Select all media on track. U kunt een clip verplaatsen door hem met de muis vast te pakken en naar een andere plek te slepen. Dat is de snelste manier. Nadat u alle clips enigszins in de volgorde hebt geplaatst waarin u ze wilt hebben, kunt u beginnen met inkorten. U kort een clip in door met de muis over het begin of einde ervan te bewegen. De muis verandert in een dubbele pijl en de rand licht op. Vervolgens kunt u met ingedrukte muisknop de clip inkorten. Omdat u bij het inkorten van clips geen beeld te zien krijgt, is het verstandig om als richtpunt eerst de cursor op de plek te positioneren tot waar u wilt inkorten. Kort daarna de clip in tot aan de cursor. Als u iets te veel hebt ingekort, dan wilt u dat weer terughalen. Het probleem is dan dat de clips rechts niet meeschuiven. U lost dit op door de Shift-toets ingedrukt te houden voordat u de clip gaat verlengen. Wilt u iets uit het midden verwijderen, dan zijn daarvoor twee manieren. Allereerst kunt u de clip splitsen door op de S-toets te drukken. Daarna kunt u de rand weer gebruiken om de clip in te korten. De tweede manier is om eerst een selectie te maken. De cursor op de tijdlijn heeft bovenin een groene en rode knop. Als u die met de muis vastpakt en de muis naar links of rechts beweegt, maakt u een selectie. Deze selectie wordt in het blauw weergegeven. U kunt de selectie vervolgens verwijderen door op de toets Delete te drukken. Er ontstaat dan een lege ruimte op de tijdlijn. De selectie blijft actief. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde gebied en kies uit het menu de optie Deselect. De lege ruimte verwijdert u door alle clips op te schuiven met de Shift-toets ingedrukt.

Callouts

camtasia-studio-calloutsNa het ordenen en inkorten van de clips staat de basis van uw tutorial klaar. U kunt hem nu gaan verrijken met callouts. Dit zijn objecten die u kunt toevoegen aan uw montage, in de vorm van figuren, vormen, schetsen, teksten of toetsenbordcombinaties.

Positioneer de cursor op de plek waar u de callout wilt plaatsen en klik boven de tijdlijn op de knop Callouts. Onder Shape ziet u een veld met de callouts. Om alle callouts te zien klikt u op het pijltje rechtsonder in dit venster. Selecteer de callout die u wilt toevoegen. De callout verschijnt in het beeld met een kader eromheen. Pas het object qua vorm aan door de bolletjes met de muis vast te pakken en te verplaatsen. In het veld met de callouts staan onder Shapes de opties om een rand toe te kennen, de kleur aan te passen of een effect te selecteren. Onder die effecten staat ook de optie om een object te spiegelen. Als u tekst op objecten wilt hebben, dan voert u die tekst in onder het kopje Text in het invoerveld. Om de titel te schalen gaat u naar Visual Properties.

Een heel handige optie is het genereren van keystroke callouts. Tijdens de schermopnamen zijn ook alle toetsenbordaanslagen vastgelegd. U kunt die in uw tutorial aan de kijker tonen. Klik met de rechtermuisknop op een clip op de tijdlijn en kies uit het menu de optie Generate keystroke callouts. In het venster dat verschijnt, kunt u aangeven welke keystrokes u wel en niet wilt tonen door het vinkje vóór de toetsenbordcombinatie te laten staan of weg te halen. Bij Select callout style kunt u een van de vier weergaves voor keystrokes kiezen. Klik ten slotte op de knop Generate en de keystrokes worden aangemaakt en met fades geplaatst op het spoor boven de clips. Het is ook mogelijk om nieuwe toetsenbordcombinaties te laten zien. Klik onder Shape op een van de vier toetsenbordopties en voer de nieuwe combinatie in onder Text.

Markers

camtasia-studio-tijdlijnmarkersMarkers zijn een uitstekend hulpmiddel om specifieke punten in de tutorial aan te duiden waar u iets wilt doen. U kunt tijdens de schermopnamen al markers plaatsen, om daar bijvoorbeeld mee aan te geven dat op die plekken een titel moet komen, muziek moet starten of een callout moet verschijnen. De markers die tijdens de opnamen zijn geplaatst, zijn zogenoemde clipmarkers. Ze worden als blauwe driehoekjes weergegeven boven de tijdlijn. U kunt deze markers zichtbaar maken door links boven de tijdlijn op het tandwieltje te klikken en te kiezen voor Show Marker view. Vervolgens worden de markers in een aparte balk weergegeven.

De markers die bij de schermopnamen zijn vastgelegd, hebben nog geen naam gekregen. Als u dat wel wilt, omdat u de markers later wilt gebruiken in een TOC (Table of Contents), dan klikt u met de rechtermuisknop op een marker, kiest u Rename en geeft u de marker een naam.

Als u een enkele marker wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een marker en kiest u uit het menu Delete. Wilt u alle markers verwijderen, dan kiest u voor Delete all markers. Markers zijn te verplaatsen door ze in het markermenu met de muis vast te pakken en te verslepen naar een andere positie.

Zoom-n-Pan

camtasia-studio-smartfocus-manueelAls u schermopnamen maakt in een hoge resolutie, zoals 1920 x 1080 of 1280 x 720, dan kan het zijn dat het getoonde beeld slecht waarneembaar is als u de opnamen later in een lagere resolutie bekijkt. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan. De eerste is een automatische manier. Als u met een hoge resolutie opneemt en daarna de Editing Dimensions lager instelt, wordt automatisch de techniek SmartFocus toegepast. Deze techniek zorgt ervoor dat er wordt in- en uitgezoomd op specifieke acties die dat vereisen. Het nadeel van SmartFocus is dat het te pas en te onpas wordt toegepast.

Het werkt sneller om zelf te bepalen wanneer er moet worden in- en uitgezoomd. U kunt de zoomfactor daarbij instellen via het scherm Zoom-n-Pan. In dit scherm ziet u links bovenin een monitor. Als u de randen van die monitor met de muis vastpakt en het scherm verkleint, dan zoomt u in. Trekt u de randen naar buiten, dan zoomt u uit. In de hoofdmonitor kunt u het resultaat bekijken. Als het frame waarop u inzoomt vervormt, staat er waarschijnlijk geen vinkje bij Maintain aspect ratio. Door op de knop 1:1 te klikken gaat u naar een weergave van 100 procent. Klikt u op de knop met de vier pijlen, dan zet u het venster weer op de uitgangspositie. Iedereen heeft een eigen manier om met Zoom-n-Pan te werken. De volgende drie tips kunnen misschien van pas komen.

Plaats markers op die punten waar u een zoom wilt beginnen of eindigen. Dit zorgt ervoor dat u minder heen en weer hoeft te navigeren op de tijdlijn.

Voordat u gaat zoomen, plaatst u eerst de cursor op de plek waar de zoom compleet moet zijn. Werk vanaf dat punt terug naar het moment dat de zoom moet beginnen.

Als acties elkaar snel opvolgen, kunt u beter minder zoomen en meer pannen. Dat is rustiger om naar te kijken.

Audio

camtasia-studio-voice-recordingCamtasia Studio biedt verschillende mogelijkheden om te werken met geluid. Als u tijdens de opnamen commentaar inspreekt, wordt dit samengevoegd met de beelden die u opneemt. Op de tijdlijn ziet u dan op de .camrec-clip een waveform. Als u geluid afspeelt op de computer, bijvoorbeeld van een video of een mp3-bestand, dan wordt dit onder het .camrec-bestand getoond als System Audio. De hoogte van de waveform geeft aan of het volume hard of zacht is.

Klik om de audio-opties te openen boven de tijdlijn op de knop Audio. De audioclips op de tijdlijn lichten heldergroen op. In het audiopaneel staat de optie om het geluid te levelen.

camtasia-studio-audio-paneelMet Enable volume leveling kunt u het inputsignaal van de audio gelijk trekken binnen een clip en tussen clips onderling. In de waveform worden de pieken dan lager en de dalen hoger. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer het inputvolume van de microfoon de ene keer zachter staat dan de andere keer.

Selecteer in dat geval beide clips en plaats vervolgens een vinkje bij Enable volume leveling. U kunt dan drie automatische varianten kiezen. Welke variant u moet kiezen is deels persoonlijk, maar u kunt de verschillen in de waveforms op de tijdlijn als leidraad nemen.

Zijn de verschillen groot, kies dan voor High volume variation. Zijn ze matig dan kiest u voor Medium volume variation en bij kleine verschillen selecteert u Low volume variation. Het geluid klinkt dan overal even hard. Let er bij deze functie wel op dat het ook logisch moet zijn dat het geluid even hard is.

Exporteren

camtasia-studio-preset-lijstHet is verstandig om het project op te slaan alvorens u de tutorial gaat exporteren. Ga daarvoor naar File/Save project of File/Save project as. Geef het project desgewenst een naam en sla het op.

Om de tutorial te exporteren naar een videobestand kiest u uit het menu File de optie Produce and share. In het venster dat verschijnt, kunt u kiezen voor een van de presets of voor Custom production settings.

Kies de gewenste preset en klik op Next. Er verschijnt een nieuw venster, waar u een naam kunt opgeven en een pad waar het bestand naartoe moet worden geëxporteerd. Zorg ervoor, om de export soepel te laten verlopen, dat dit pad niet verwijst naar de schijf waar de bronbestanden en de .camrec-bestanden staan. Laat alle overige opties aangevinkt en klik op Finish.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Check Also
Rode iXY
Rode komt met nieuwe iXY-microfoon voor iPhone
Rode Microphones introduceert de nieuwe iXY microfoon, met Lightning connector, voor de iPhone 5, 5s ...